Καλώς ήλθατε στο κέντρο Σχολικής Μελέτης και Μαθησιακών Δυσκολιών Μεταγνώσεις

Μαθαίνουμε.... Πως να μαθαίνουμε

Διεύθυνση Συντονισμός Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Διεύθυνση Συντονισμός Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Λεοντάκης Γεώργιος , Φιλόλογος - Ειδικός Παιδαγωγός

Πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου Κρήτης, διαθέτει πενταετή πείρα τόσο ως εθελοντής εκπαιδευτής σε δομή υποστήριξης ατόμων με νοητική υστέρηση, όσο και στην δημιουργία και εφαρμογή εξειδικευμένων προγραμμάτων παρέμβασης σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Διαθέτει δίπλωμα εξειδίκευσης στις Μαθησιακές Δυσκολίες και Προβλήματα Συμπεριφοράς και έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικά προγράμματα του Εθνικού Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών σε Διαταραχές Λόγου και Ομιλίας και στη Διαχείριση Χωρισμού – Διαζυγίου Γονέων καθώς και εξειδικευμένη επιμόρφωση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε σταθμσμένα ψυχομετρικά εργαλεία και στον σχεδιασμό παρεμβάσεων.