Καλώς ήλθατε στο κέντρο Σχολικής Μελέτης και Μαθησιακών Δυσκολιών Μεταγνώσεις

Μαθαίνουμε.... Πως να μαθαίνουμε

Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες

Κέντρο Σχολικής Μελέτης και Μαθησιακών Δυσκολιών

Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες ΜεταΓνώσεις

Καθημερινή προετοιμασία όλων των σχολικών μαθημάτων Δημοτικού και Γυμνασίου.

Ενίσχυση των τομέων όπου οι μαθητές συναντούν δυσκολίες (Αναγνωστική ικανότητα, Ανάπτυξη Γραπτού Λόγου, Μαθηματικές Δεξιότητες).

Εκπαιδευτική αξιολόγηση και αξιολόγηση Μαθησιακών Δυσκολιών βασισμένη σε σταθμισμένα διαγνωστικά εργαλεία (ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ, Ψυχομετρικά κριτήρια Detroit, Λ-α-τ-ω, Ψυχομετρικό κριτήριο Μαθηματικής Επάρκειας).

Εξατομικευμένα προγράμματα παρέμβασης βασισμένα στο μαθησιακό προφίλ κάθε μαθητή.