Καλώς ήλθατε στο κέντρο Σχολικής Μελέτης και Μαθησιακών Δυσκολιών Μεταγνώσεις

Μαθαίνουμε.... Πως να μαθαίνουμε

Γνωρίστε μας...

Γνωρίστε μας...

Το Κέντρο Σχολικής Μελέτης και Μαθησιακών Δυσκολιών "ΜεταΓνώσεις", αναλαμβάνει την υποστήριξη αφενός, της καθημερινής μελέτης των μαθητών Δημοτικού και Γυμνασίου και αφετέρου,την υποστήριξη των μαθητών που αντιμετωπίζουν Μαθησιακές Δυσκολίες. Βασική φιλοσοφία μας αποτελεί η καλλιέργεια μεταγνωστικών δεξιοτήτων στους μαθητές, έτσι ώστε να αποκτήσουν την δυνατότητα να εφαρμόζουν διάφορους μηχανισμούς μάθησης και να μπορούν να αντεπεξέρχονται στις απαιτήσεις κάθε γνωστικού τομέα.

Στόχοι μας

Για την καθημερινή μελέτη:

Η καθημερινή μελέτη και προετοιμασία των σχολικών μαθημάτων διεξάγεται σε τμήματα 1 - 3 μαθητών. Με την υποστήριξη νέων τεχνολογιών και διδακτικών μεθόδων διεξάγεται μια ευχάριστη και παραγωγική διδασκαλία που στόχο της έχειτην πλήρη ανταπόκριση των μαθητών στις σχολικές απαιτήσεις.

Για τους μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες:

Μετά από εκπαιδευτική αξιολόγηση, εντοπίζουμε τους γνωστικούς τομείς που ο κάθε μαθητής αντιμετωπίζει δυσκολίες και ελλείμματα. Έπειτα με την βοήθεια σταθμισμένων και αστάθμιστων αξιολογητικών εργαλείων και με άξονα το μαθησιακό προφίλ του παιδιού, σχεδιάζεται ένα εξατομικευμένο παρεμβατικό πρόγραμμα που βασίζεται στις εκπαιδευτικές ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή.
3.jpg
1.jpg
4.jpg