Καλώς ήλθατε στο κέντρο Σχολικής Μελέτης και Μαθησιακών Δυσκολιών Μεταγνώσεις

Μαθαίνουμε.... Πως να μαθαίνουμε

Πληροφορίες Επιχείρησης

Διεύθυνση

Β. Σμπώκου 82 , Ηράκλειο Κρήτης

Κιν.

6956 776602

Τηλ.

2810 212350

Email

info@metagnoseis.gr
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Άρθρα - Ανακοινώσεις

Αναδυόμενος γραμματισμός

Τι είναι ο αναδυόμενος γραμματισμός;

Ο αναδυόμενος γραμματισμός είναι μια διαδικασία που απαιτεί την ανάπτυξη των κατάλληλων νοητικών διεργασιών απο τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Για την <<ωρίμανση>> αυτή των παιδιών, σημαντικό ρόλο παίζουν περιβαλλοντικοί παράγοντες, καθώς και οι εμπειρίες

...

Φωνολογική ενημερότητα και αναγνωστική ικανότητα

Τι είναι η φωνολογική ενημερότητα;

Η φωνολογική ενημερότητα είναι η ικανότητα του παιδιού να αναλύει τις προφορικές λέξεις στα φωνημικά δομικά τους στοιχεία (ομοιοκαταληξία, συλλαβές, φωνήματα). Πέρα απο τη χρήση των προφορικών λέξεων για επικοινωνία και απόδοση νοημάτων, όταν αναφερόμαστε στην

...